mne eng

 

 

Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju konstatuje da je reagovanjem potpredsjednika Vlade Petra Ivanovića osporavana istinitost, potpunost i tačnost objavljenih činjenica u informativnim emisijima, te da nijesu postojali razlozi za njegovo neobjavljivanje na TV Vijesti. Naime, smatramo da se u poslatom odgovoru nalaze elementi kojima se značajno dopunjuju i ispravljaju informacije koje su prethodno emitovane na ovoj televiziji, te da ih je kao takve trebalo objaviti kako bi javnost dobila cjelovitu informaciju o temi koja je bila predmet inicijalnog TV priloga…OPŠIRNIJE

Članom 21. Statuta Medijskog Savjet za samoregulaciju definisano je da monitoring tim Savjeta odlučuje po žalbama podnijetim protiv bilo koje medijske organizacije u Crnoj Gori kada su u pitanju povrede Kodeksa novinara Crne Gore i o tome obavještava javnost.

Žalbe se mogu podnijeti poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, Podgorica ili faxom na telefon 020 220 273 ili elektronski na email adresu [email protected] 


Poslovnik o žalbama – DOWNLOAD