Odluka po žalbi Periše Vojvodića 03.12.2021

Izvještavajući o globalnoj temi pandemije COVID 19, TV Adrija, kao i sve druge medijske kuće su obavezane na “obazriv i povećan stepen odgovornosti”, pa se opredjeljenje navedene medijske kuće da u emisiji zanemari predstavljanje drugog, dragačijeg i naučnog stanovišta smatra kršenjem profesionalnih standarda propisanih Kodeksom…Opširnije

 

Odluka po žalbi Mitra Pešića 29 11 2021

Komisija za žalbe smatra da novinar nije napravio otklon od takvog sadržaja niti je distancirao sebe i medij za koji radi od takvih spornih tvrdnji, čime je prekšio opšti standard i strandarde istraživačkog profesionalnog novinarstva koji se odnosi na izvještavanje koje u sebi ima govor mržnje.…Opširnije

Odluka po žalbi Miloša Radovića 26.11.2021

Komisija za žalbe zaključuje da se emitovanjem netačne informacija o pucanju na policiju 5. septembra na Cetinju desilo ozbiljno kršenje Kodeksa novinara.

Odluka po žalbi anonimnog čitaoca 26.01.2021

Naslov teksta koji je objavljen na portalu CDM-u „Nevjerovatno, ali istinito: Prisvajanje Crne Gore Srbiji u kvizu Slagalica" ne predstavlja niti na vjerodostojan način odslikava sadržaj dijela kviza koji je bio predmet teksta…Opširnije

Odluka po žalbi Igora Balabana 26.06.2020

Uzimajući u obzir sve navedene činjenice, Komisija za žalbe je donijela odluku da djelimično usvoji žalbu Igora Balabana...Opširnije

Odluka po žalbi Vuka Maraša 09.07.2020

Postupajući po žalbi Vuka Maraša, povodom teksta u Pobjedi „Fridom haus: Crna Gora bila veća demokratija 2003. godine nego sada”, a nakon uvida u izjašnjenje redakcije Pobjede na dobijenu žalbu i reagovanja žalioca na izjašnjenje Pobjede u procesu medijacije, Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju konstatuje da nije došlo do kršenja načela I, II i III...opširnije