Odluka po žalbi UPISa protiv Vijesti 14.09.2015

Komisija za žalbe zaključuje da je bila obaveza novinara da uzimanjem izjava ili od Uprave za igre na sreću ili od vlasnika kazina da stav jedne od strana koje se pominju u tekstu. Indirektnim sumnjičenjem koje se provlači kroz cio tekst, a bez stave strane koja se sumnjiči ili pak organa koji kontroliše ovu djelatnost tekst je ostao jednostran i necjelovit…OPŠIRNIJE

Odluka po žalbi UPIS-a protiv Vijesti 09.09.2015

Komisija takođe konstatuje da sam termin kontroverzan ne sadrži negativno značenje i ne mora biti obavezno u negativnom kontekstu. Upotreba ovog termina ne mora posebno da se naglašava jer je njegovo značenje prilično široko tako da se razne stvari, događaji i osobe u određenom smislu i u određenim okolnostima mogu nazvati kontroverznim...OPŠIRNIJE

Odluka po žalbi UPIS-a protiv Vijesti 30.08.2015

Ne ulazeći u pitanje tačnosti navoda u tekstu ili onoga što je saopšteno u žalbi Komisija zaključuje da se radi o jednostranom tekstu, bez druge strane i bez cjelovitosti prezentiranih informacija. Komisija zakjljučuje da se u ovom tekstu radi isključivo o kršenju načela I Kodeksa novinara i to smjernice koja se odnosi na tačnost i cjelovitost informacija…OPŠIRNIJE

Odluka po žalbi IRF-a protiv Vijesti 18.08.2015

Pošto je za Medijski savjet Kodeks novinara jedini relevantan dokument i pošto pratimo njegovo poštovanje, stava smo da je neobjavljivanjem odgovora IRF-a prekršeno načelo IV Kodeksa novinara. Ovo načelo ne sprečava uredništvo da skrati tekst od dijelova koje smatra neprikladnim, a da objavi informacije koje su od interesa za javnost i kojima se ispravljaju i dopunjuju netačne informacije iz teksta koji je bio povod za reagovanje…OPŠIRNIJE

Odluka po žalbi advokata Branka Čolovića protiv Vijesti 19.07.2015

Na osnovu svega navedenog Komisija za žalbe konstatuje da naslov spornog teksta nije adekvatan i da ne odražava suštinu teksta. Tekst jeste kontardiktoran i nedosledan, ali se na kraju da shvatiti da nikakvo plaćanje komunalija nije aktuelno kada je pomenuta tema u pitanju…OPŠIRNIJE