Odluka po žalbi Miloša Radovića 26.11.2021

Komisija za žalbe zaključuje da se emitovanjem netačne informacija o pucanju na policiju 5. septembra na Cetinju desilo ozbiljno kršenje Kodeksa novinara.

Prije svega prekršen je opšti standard koji kaže da novinari moraju da preduzmu sve kako bi bili sigurni da objavljuju isključivo tačne informacije...više

Sjednica Komisije za žalbe