Odluka po žalbi Igora Balabana 26.06.2020

Uzimajući u obzir sve navedene činjenice, Komisija za žalbe je donijela odluku da djelimično usvoji žalbu Igora Balabana...Opširnije