Komisija za žalbe konstatuje da u tekstu “Tri dana ića i pića, sve o trošku države“ nije data prilika Radu Miloševiću da iznese svoj stav o informacijama i optužbama koje su plasirane od strane novinara. Na ovaj način je tekst ostao jednostran i uskraćen za stav druge strane. U konkretnom slučaju je prekršeno načelo I, smjernica 1.2 Tačnost…OPŠIRNIJE

Komisija za žalbe konstatuje kršenje Kodeksa novinara jer je u predmetnom tekstu izostalo mišljenje druge strane odnosno Miloševićev stav o brojnim optužbama. Na taj način ovaj tekst – čitalac ostaje uskraćen za cjelovitost informacije, a tekst poprima formu tendenciozne priče…OPŠIRNIJE

Na osnovu navedenog Komisija za žalbe konstatuje da je TV Pink M u prilogu u emisiji „Minut, dva“ koji je emitovan 11.07.2016 objavila podatke o Radu Miloševiću, ne navodeći kredibilan izvor niti dokaz koji bi uputio na istinitost istih. Komisija je takođe utvrdila da je prilog bio uvredljivog karaktera te smatra da je došlo do kršanja načela I, II i IV Kodeksa novinara…OPŠIRNIJE

Komisija za žalbe u predmetnom tekstu ne nalazi kršenje načela Kodeksa imajući u vidu da je riječ o vrijednosnim iskazima sadržanim u komentaru. Komisija ipak skreće pažnju autoru teksta „Opet kevće tivatski Pinokio“ da svoj novinarski iskaz učini kultivisanijim i zasnovanim na činjenicama kako se ne bi desilo da lični animoziteti prevagnu nad temama od javnog interesa…OPŠIRNIJE

Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju nije našla da je u tv prilogu emitovanom u emisiji „Minut-dva“ 13.06.2016 na TV Pink M prekršeno neko od načela Kodeksa novinara Crne Gore. Komisija smatra da se u konkretnom slučaju radi o novinarskoj formi komentara koji dozvoljava puno veću slobodu izražavanja mišljenja nego što je to običan novinarski tekst ili TV prilog…OPŠIRNIJE

Komisija za žalbe smatra da indirektne aluzije u kolumni “Tri karte za Holivud” ne znače poređenje Demokratske Crne Gore i njenog predsjednika Alekse Bečića sa fašističkim pokretom i Hitlerom i samim tim ne smatra da je u pomenutom tekstu došlo da kršenja Načela Kodeksa I i IV…...OPŠIRNIJE

Još članaka …