U Istanbulu je održan III regionalni sastanak savjeta za štampu i medije Jugoistočne Evrope i Turske

U Istanbulu je od 16. do 18. januara održan III regionalni sastanak savjeta za štampu i medije Jugoistočne Evrope i Turske u okviru projekta “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi: Podrška novinarstvu kao javnom dobru”. Sastanak je organizovao Savjet za štampu Turske uz finansijsku podršku UNESCO-a i EU. Ispred Crne Gore sastanku je prisustvovao Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju.

Tokom dvodnevne konferencije na dnevnom redu je bilo više različitih tema značajnih za rad samoregulatornih tijela u regionu. Između ostaloga se govorilo o razmjeni najboljih praksi i umrežavanju savjeta za štampu iz regiona. Takođe su razmatrana aktuelna pitanja vezana za realizaciju projekta „Povjerenje u medije u Jugoistočnoj Evropi: Podrška novinarstvu kao javnom dobru, faza 3“.

 

07 02 2024 b

Predsjednica Turskog saveta za štampu, Pınar Turenc, istakla je da je situacija u vezi sa Turskom zabrinjavajuća u izveštaju o slobodi štampe za 2023. Ona je istakla da je Turska na 165. mestu među 180 zemalja i da je više od 10 hiljada novinara nezaposleno.

Navodeći da se Savjet za štampu bori da implementira medijsku etiku i osigura slobodu izražavanja, Turenc je rekla: „Znamo da prolazimo kroz veoma težak proces u Turskoj, kao i u nekim djelovima svijeta. Bez obzira na sve, mi pridajemo veliki značaj očuvanju svih vrijednosti slobode izražavanja i štampe, slobode komunikacije. Nažalost, turski mediji prolaze kroz veoma težak period u vijekovnoj Republici Turskoj. Novinari su za samo godinu dana izvedeni pred sudije 563 puta zbog onoga što su napisali i rekli. Privedena su 72 novinara. Situacija je postala još gora sa zakonom o dezinformacijama, odnosno cenzuri, koji je primjenjen prošle godine. Uvedene su zabrane pristupa vijestima i TV programima.”

07 02 2024 c

Tokom dvodnevnog programa predstavnici savjeta za štampu su razmatrali nove Evropske zakonodavne inicijative poput Zakona o digitalnim uslugama, Zakona o slobodi medija, a poseban panel je bio posvećen nedavno objavljenom UNESCO-vom “Vodiču za upravljanje digitalnim platformama”. Na panelu posvećenom finsijskoj održivosti savjeta za štampu Ranko Vujović je predstavio crnogorski Zakon o medijima i model finansiranja samoregulacije iz tog zakona.