Upravni odbor Medijskog savjeta za samoregulaciju 12.02.2024

Na sastanku Upravnog odbora Medijskog savjeta za samoregulaciju održanog 12.02.2024 razmatrano je više aktuelnih pitanja iz rada ove organizacije.

Izvršni sekretar Ranko Vujović je upoznao članove odbora sa aktivnostima koje organizacija realizuje u sklopu tekućih projekata. U saradnji sa ombudsmanima Vijesti, Monitora i Dana Medijski savjet za samoregulaciju priprema studiju o pravu na zaborav. Rad na ovoj studiji je pri kraju tako da se sredinom aprila može očekivati promocija ovog značajnog dokumenta. Ovo pravo je potpuno nepoznato u Crnoj Gori i nije implementirano u domaćem zakonodavstvu. Takođe se ne pominje ni u dokumentima samoregulacije pa je samim tim značaj ovog dokumenta utoliko veći.
Medijski savjet za samoregulaciju priprema takođe prevode UNESCO-vih dokumenata: „Vodiča za upravljanje digitalnim platformama“ i „Priručnika za novinare koji se bave izveštavanjem o veštačkoj inteligenciji”. Ovi će dokumenti po prevođenju i štampanju biti predstavljeni domaćoj javnosti. Na sastanku je razmatrana i saradnja sa Mrežom za etičko novinarstvo iz Londona koja bi trebala da bude realizovana kroz projektne aktivnosti pojednih članica Medijskog savjeta za samoregulaciju sa ovom organizacijom.
Članovi Upravnog odbora su upoznati i sa radom na medijskom zakonodavstvu koje bi uskoro trebalo da bude završeno usvajanjem tri medijska zakona u parlamentu. Kako su pojedini članovi izrazili interesovanje za dodatnim informacijama o novim zakonima dogovoreno je da Medijski savjet za samoregulaciju organizuje sa Direktoratom za medije sastanak na kome bi se članovi upoznali sa zakonodavnim rješenjima u novim medijskim zakonima.
Na kraju sastanka članovi odbora su jednoglasno prihvatili pristigle zahtjeve TV E, M portala, Radio Mira, portala TV Teuta i RTV Cetinje za članstvom u Medijskom savjetu za samoregulaciju.