U Podgorici održan trening za novinare i studente novinarstva

U sklopu projekta „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi: Podrška novinarstvu kao javnom dobru”, podržanom od strane UNESCO-a i EU u Podgorici je održan dvodnevni trening za novinare i studente novinarstva.

Profesorice Aneta Spaić i Jovana Davidović, kao i glavni i odgovorni urednici Antene M i Pobjede, Darko Šuković i Draško Đuranović u četiri odvojena segmenta su upoznali učesnike treninga sa nekim od osnovnih postulate novinarstva, kao i sa najnovijim izazovima sa kojima se ova profesije susreće kada je u pitanju širenje dezinformacija, odnosno razlikama između prikrivene i otvorene propagande u medijima. Pored prezentacija pojedinih tema svaki od pojedinačnih treninga je imao i interaktivni dio kroz vježebe i testove preko kojih su predavači zajedno sa učesnicima razmjenjivali stavove i mišljenja o svakoj od navedenih tema.

Profesorka Aneta Spaić je u sklopu svog predavanja polaznike treninga upoznala sa fenomenom dezinformacija, kao i zakonodavnim okvirom vezanim za borbu protiv dezinformacija u pojedinim evropskim državama. U fokusu je bila priča o namjerno plasiranim dezinformacijama ili teorijama zavjere koje se šire preko tradicionalnih ili online medija. Tu su takođe i medijski izvještaji koji u sebi sadrže nedvosmisleno pogrešne tvrdnje, to jest informacije koje ne odgovaraju činjenicama... svjesno dezinformisanje javnosti... izmišljene informacije koje se predstavljaju kao stvarna vijest. U sklopu dezinformativnih kampanja plasiraju se svi oblici lažnih, netačnih, zavaravajućih informacija koje su osmišljene, predstavljene i promovisane kako bi nanijele štetu javnosti ili radi sticanja profita, istakla je profesorica Spajić.

11032024 02

Pojedine platforme i mediji objavljuju zavaravajuće, izmišljene, netačne, govore o dogadjajima koji se nijesu dogodili, prenose izjave koje se nijesu izjavile, narušavaju povjerenje i umanjuju vjerodostojnost medija. Namjerna proizvodnja i plasiranje dezinfomacija je doživjelo procvat sa razvojem društvenih medija. Poseban segment lažnih narativa su priče koje su same po sebi fabrikovane, bez provjerljih su činjenica, izvora ili citata. Lažne vijesti postoje u širem sistemu pogrešnih informacija ili dezinformacija. To je oblik propagande nastale korišćenjem dezinformacija plasiranih u javnosti putem društvenih mreža, koje se šire internetom ili se koristi u drugim medijima i obično su stvorene zbog sticanja političkog ili fianansijskog benefita.
Darko Šuković, glavni i odgovorni urednik Antene M je govorio o aktuelnoj situaciji u našim medijima i novinarstvu u Crnoj Gori. Po njemu, stvaranje velikog broja novih medija nije pratila edukacija i dovelo je do masovnog pretvaranja u novinare, i urednike, nedovoljno kvalifikovanog kadra. Malo tržište uslovilo je okretanje komercijalnim sadržajima i marginalizovanju ozbiljnog informativnog, obrazovnog, naučnog i dokumentarnog programa. Dobili smo, po Šukoviću, inflaciju intervjua, duela i drugih polemičkih formata, jer su se pokazali atraktivnim, a istovremeno jeftinim produkcijski i ne pretjerano zahtjevnim.
Realnog, istraživačkog novinarstva u pravom značenju je sve manje, a sve više surogata koji su ponajbliži propagandi i zabavi javnosti.

11032024 03

Po njegovim riječima vlasnici medijskih kuća su se po pravilu primicali centrima političke, ponekad i ekonomske moći. Posljedica je uređivačka politika u funkciji tih centara, disbalans ubjeđivanja i informisanja, miješanje faktografskih i analitičkih žanrova, otvoreno agitovanje, falsifikovanje, govor mržnje, ad hominem novinarstvo, nepoštovanje ljudskog dostojanstva i pretpostavke nevinosti.
Snažan udarac kvalitetu novinarstva zadalo je žmurenje na drastična kršenja profesionalnih standarda u pojedinim medijima čime se slala loša poruka javnosti da je u novinarstvu sve dozovoljeno, kazao je između ostaloga Šuković.

O medijskim uticajima stranih država u Crnoj Gori, kao i kanalima širenja, narativima i posljedicama govorila je u svom izlaganju profesorica Jovana Davidović. Po njoj strani uticaj je strateški izbor koji uglavnom ima tri glavna oblika: dobrovoljni sporazumi između zemlje koja utiče i ”target” zemlje,
političke intervencije zasnovane na nagrađivanju ili sankcionisanju “target” zemlje kako bi se postigla specifična promjena politike i intervencije koje imaju za cilj da utiču na političke institucije u “target”
zemlji. Strani uticaj uvijek ima i političku i ekonomsku dimenziju.

11032024 04a 

Profesorica Davidović kaže da Crnu Goru čini podložnom štetnim stranim uticajma ekonomska nerazvijenost, oslabljeni institucionalni kapaciteti, rast desnih politika i unutrašnja politička nestabilnost, kriza u politici proširenja Evropske unije, smanjeno ekonomsko prisustvo Zapada, netransparentno medijsko vlasništvo i neregulisano strano vlasništvo nad medijima, kao i nedovoljno razvijena profesionalizacija medija. Kao konkretnu studiju slučaja profesorica je prezentovala medijski uticaj Kine u Crnoj Gori.

11032024 05

Glavni i odgovorni urednik Pobjede Draško Đuranović je govorio o novinarskoj etici i istini u medijskom izvještavanju. Kada je ova tema u pitanju prava uloga medija je da objavljuje činjenice u takvom obliku da se ljudi u njih mogu pouzdati. Uloga medija je da građanima omoguće informacije koje će im pomoći da se bolje snađu u svakodnevnom životu. Po njemu je istina najstariji i najcjenjeniji etički princip u novinarstvu i jedan od postulata novinarstva. Đuranović je u dijelu trening koji je on vodio prisutne novinare i studente upoznao sa nekim od osnovnih novinarskih istaživačkih metoda kao što su opservacije, sakupljanje pisanog materijala i razgovori sa očevicima, zvaničnicima i izvorima.
Logičke greške u novinarstvu su takođe predstavljene u sklopu ovog dijela treninga. One se najčešće javljaju zbog lažnih dilema, argumenata iz neznanja, argumenata ad hominem, prebrze generalizacije, pozivanje na pogrešan autoritet i nesklad u argumentaciji. Poseban dio je bio posvećen komentaru, kao novinarskom žanru. U okviru ove teme Đuranović je predstavio vrste komentara, strukture komentara kao i opšte zakonitosti vezane za ovaj novinarski izraz.