Odluka po žalbi CGES-a protiv portala CDM

Odbacuje se žalba CGES-a zbog nepotpunosti. CGES ni poslije drugog zahtjeva nije dostavio Medijskom savjetu za samoregulaciju pojašnjenje žalbe koju je dostavio, niti je precizirao na šta se konkretno žali….OPŠIRNIJE