Odluka po žalbi Petra Živkovića protiv TV Nova M I 06.06.2022

Postupajući po žalbi zbog kršenja načela IV Kodeksa novinara u Centralnom dnevniku TV Nova M koji je emitovan 15 februara u 18h Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju, donosi sljedeće rješenje...