Odluka po žalbi Ženske asocijacije protiv portala Pobjeda

Ono što je Komisija našla nedovoljnim jeste činjenica da se novinar ipak nije obratio Ženskoj asocijaciji sa pitanjima koja se odnose na njihov rad…VIŠE