Odluka po žalbi Milisava Marinovića protiv portala CDM 12.03.2024

Postupajući po žalbi zbog kršenja načela IIV Kodeksa novinara u tekstu „Pješak teško povrijeđen u udesu u Podgorici, uhapšen Aleksandar Saša Zeković” koji je objavljen 24. februara 2024 na portalu CDM Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju, donosi sljedeće:

RJEŠENJE

U tekstu „Pješak teško povrijeđen u udesu u Podgorici, uhapšen  Aleksandar Saša Zeković" koji je objavljen 24.februara 2024. na portalu CDM Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju nije utvrdila postojanje relevantnih i dovoljnih elemenata za utvrdjivanje kršenja načela VII Kodeksa novinara koje je se odnosi na zaštitu privatnosti. 

Komisija konstatuje da, nasuprot zahtjevu Aleksandra Zekovića za navodjenjem njegovog imena, objavljivanje ličnog imena u samom naslovu teksa, cijelom sadržaju daje senzacionalistički ton, pa se preporučuje da ovaj način izvještavanja ne bude prihvaćeni standard.

Obrazloženje

Medijski Savjet za samoregulaciju je dobio žalbu od čitaoca Milisava Marinović povodom teksta objavljenog na portalu CDM 24. februara ove godine. Tekst je imao naslov „Pješak teško povrijeđen u udesu u Podgorici, uhapšen Aleksandar Saša Zeković”

U žalbi Milisav Marinović između ostaloga navodi da: ”Uvažavajući svu potrebu javnosti da bude informisana objavljivanje punog imena i prezimena pa i nadimka Aleksandra Zekovića u naslovu i tekstu čini se suvišnim i nepotrebnim. Dok je povrijeđeni pješak označen inicijalima Zekoviću je navedeno puni ime i prezime, pa čak i nadimak.

Cijenim da je Zeković lokalni funkcioner ali to nije dovoljno opravdanje za objavljivanje njegovog punog imena neposredne poslije saobraćajne nesreće gdje se ne znaju uzroci tog događaja. Ovo je  posebno osjetljivo u trenutku kada se ne zna ko je odgovoran za ovaj saobraćajni prekršaj ili nesreću. Na ovaj način je ugrožena bez potrebe privatnost.

Skrećem pažnju da  novinari ne smiju da zadiru u privatni život neke osobe i izvještavaju o njoj bez njene dozvole. Odavanje određenih elemenata privatnog života neke osobe je dozvoljeno u mjeri u kojoj je to neophodno da bi se na adekvatan i precizan način izvijestilo o pitanjima od javnog interesa. Svi ljudi imaju pravo na dostojanstvo koje se ne smije proizvoljno narušavati, u ime prava javnosti da zna. Ovo se posebno mora imati u vidu kada su u pitanju osobe koje su, mimo svoje volje, postale učesnici informativno vrijednih događaja (kataklizme, nesreće, razne vrsta sukoba…). Ovo piše u vašem Kodeksu pa zbog toga prilažem žalbu o kršenju prava na privatnost u ovom slučaju.”

Medijski savjet za samoregulaciju se obratio redakciji portala CDM za izjašnjenje povodom ove žalbe. Odgovor Aleksandre Obradović, zamjenice glavnog i odgovornog urednika portala CDM prenosimo integralno: “Gospodin Aleksandar Saša Zeković je javna ličnost. I ranije su mediji kada su u udesima učestvovale javne ličnosti objavljivali njihov identitet. Što se tiče konkretnog slučaja, sam gospodin Zeković je te večeri kada je došlo do udesa fotografije poslao CdM-u, saopštio da je dao izjavu policiji i da mu je određeno zadržavanje. Sam je insistirao da se objavi njegovo ime kako se ne bi došlo do zaključka da se nešto krije.

Nakon nekoliko dana je čak posalo informaciju da je na mjestu gdje je bio udes postavljena zaštitna ograda.”

Pošto nije bilo osnova za medijaciju u ovom slučaju Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju je preuzela u daljnje razmatranje navedenu žalbu. Komisija se na početku rada upoznala sa izvornim tekstom koji je bio povod za žalbu. Radi se o kratkom tekstu od svega par rečenica. U suštini to je kratka informacija da je toga dana u saobraćajnom udesu povrijeđen pedesetosmogodišnji pješak M.Š. koga je udario automobil. Navedeno je još da je policija rekla da ima teške tjelesne povrede i da je zbrinut u Kliničkom centru, a da je autom koje je udarilo pješaka upravljao Aleksandar Saša Zeković, odbornik u Skupštini Glavnog grada i građanski aktivista i da je on uhapšen. Na kraju je još dodato da je pješak prelazio ulicu van pješačkog prelaza, a da je Zekoviću određeno zadržavanje.

Komisija za žalbe je konstatovala da u konkretnom tekstu jeste otvoreno pitanje privatnosti, odnosno načela VII Kodeksa novinara. Takođe je konstatovano da to što je neko javni funkcioner ne znači da uvijek i u svakoj situaciji njegovo ime mora biti pomenuto. Takođe, svaki saobraćajni incident i udes ne mora biti od značaja za javnosti, niti javnost mora biti upoznata sa svim detaljima nekih manjih udesa.

Komisija je posebno cijenila izjašnjenje portala CDM i informaciju da je Aleksandar Zeković sam upoznao portal o dešavanjima toga dana i zahtjevao da njegovo ime bude pomenuto. Uzimajući u obzir sve okolnosti nastanka teksta koji je bio premet žalbe Komisija nije našla da je prekršeno načelo VII Kodeksa novinara koje je se odnosi na privatnost.

Komisija je takođe konstatovala da, iako je Aleksandar Zeković tražio da njegovo ime bude objavljeno, nije bilo potrebe da se to uradi i u samom naslovu teksta. Na ovaj način je sami naslov dobio donekle senzacionalistički ton. Komisija za žalbe je napravila uvid i u izvještavanje ostalih medija o ovom događaju i primjetila da dio medija nije objavio nikakve informacije o identitetu učesnika u ovom saobraćajnom udesu.

Tim povodom je Komisija još jednom konstatovala da nedostatak jedinstvene samoregulacije uzokuje uspotavljanje različitih standarda prilikom izvještavanja o istim događajima.

Komisija za monitoring i žalbe

Aneta Spaić
Sonja Drobac
Danilo Burzan
Branko Vojičić
RankoVujović