Medijski Savjet za samoregulaciju je nezavisno samoregulatorno tijelo koje prati rad štampanih, elektronskih i online medija.

Ovo tijelo ima za sa cilj da: unapređuje i razvija medijsku samoregulaciju u Crnoj Gori u cilju zaštite građana od neetičkog izvještavanja u medijima i podiže nivo svijesti o značaju istinitog i pravovremenog izvještavanja.

Radi realizacije postavljenih ciljeva Savjet obavlja slijedeće djelatnosti:
- prati sprovođenja Kodeksa novinara Crne Gore u medijima, posreduje kao medijator između nezadovoljnih čitalaca i medija, objavljuje periodične izvještaja o poštovanju etičkih i profesionalnih standarda, unapređuje profesionalne standarde u crnogorskim medijima, odlučuje o predstavkama i žalbama građana na rad medijskih kuća i štiti javnost od neprofesionalnog i manipulatorskog novinarskog izvještavanja.

Medijski savjet za samoregulaciju osnovan je 7 marta 2012 u Podgorici. Skupštinu Medijskog savjeta čini devetnaest crnogorskih štampanih, elektronskih i on line medija koji su usaglasili i usvojilli osnivačke akte ovog tijela koje će pratiti primjenu profesionalnih i etičkih standarda u crnogorskom novinarstvu.

Osnivači Medijskog savjeta za samoregulaciju opredjelili su se za koncept po kome samoregulaciju treba osloniti isključivo na medije koji prihvataju Kodeks novinara Crne Gore i moralne principe odgovornog i profesionalnog novinarstva. Medijski Savjet za samoregulaciju je otvoren za sve medije u Crnoj  Gori koji žele dalje da razvijaju i unapređuju novinarsku etiku i profesiju. Na osnivačkoj Skupštini je zaključeno da samo zajedničkim naporom možemo donekle povratiti ugled profesiji koja već nekoliko godina trpi ozbiljne zloupotrebe i manipualcije.

Onama

 

Medijski savjet za samoregulaciju osnovan je 7 marta 2012 u Podgorici. Skupštinu Medijskog savjeta čini devetnaest crnogorskih štampanih, elektronskih i on line medija koji su usaglasili i usvojilli osnivačke akte ovog tijela koje će pratiti primjenu profesionalnih i etičkih standarda u crnogorskom novinarstvu.

Osnivači Medijskog savjeta za samoregulaciju opredjelili su se za koncept po kome samoregulaciju treba osloniti isključivo na medije koji prihvataju Kodeks novinara Crne Gore i moralne principe odgovornog i profesionalnog novinarstva. Medijski Savjet za samoregulaciju je otvoren za sve medije u Crnoj  Gori koji žele dalje da razvijaju i unapređuju novinarsku etiku i profesiju. Na osnivačkoj Skupštini je zaključeno da samo zajedničkim naporom možemo donekle povratiti ugled profesiji koja već nekoliko godina trpi ozbiljne zloupotrebe i manipualcije.


Izvršni sekretar

Ranko Vujović


Upravni odbor:

Darko Šuković, predsjednik
Draško Đuranović
Sonja Drobac
Nedžad Lajka
Rosanda Mučalica

 

Komisija za monitoring i žalbe:

Aneta Spaić
Sonja Drobac
Danilo Burzan
Branko Vojičić
Ranko Vujović

Članice:

POBJEDA, portal Pobjeda, Radio ELMAG, TV TEUTA, Radio ANTENA M, portal Antena M, Radio DUX, Portal ANALITIKA, TV NOVA M, portal CDM, TV Boin, TV E, M portal, Radio Mir, portal TV Teuta i RTV Cetinje