Odluka po žalbi Siniše Lukovića protiv Skala radija

Komisija za žalbe u predmetnom tekstu ne nalazi kršenje načela Kodeksa imajući u vidu da je riječ o vrijednosnim iskazima sadržanim u komentaru. Komisija ipak skreće pažnju autoru teksta „Opet kevće tivatski Pinokio“ da svoj novinarski iskaz učini kultivisanijim i zasnovanim na činjenicama kako se ne bi desilo da lični animoziteti prevagnu nad temama od javnog interesa…OPŠIRNIJE