Odluka po žalbi Rada Miloševića protiv TV Pink M

Na osnovu navedenog Komisija za žalbe konstatuje da je TV Pink M u prilogu u emisiji „Minut, dva“ koji je emitovan 11.07.2016 objavila podatke o Radu Miloševiću, ne navodeći kredibilan izvor niti dokaz koji bi uputio na istinitost istih. Komisija je takođe utvrdila da je prilog bio uvredljivog karaktera te smatra da je došlo do kršanja načela I, II i IV Kodeksa novinara…OPŠIRNIJE