Saopštenje za javnost 07.09.2022

Iako dobro zna da radna grupa za izmjenu medijskih zakona nije završila svoj posao, Goran Đurović i Media centar već drugi put u poslednjih petnaest dana prave „pritisak“ na Vladu Crne Gore i pozivaju je da ove nezavršene zakonske tekstove usvoji i stavi na javnu raspravu. Naravno bez radne grupe koja je radila na njima.

Šta se krije iza ove opasne manipulacije da se zaobiđe radna grupa i predlog zakona završi daleko od očiju javnosti zna vjerovatno Goran Đurović i njegova organizacija. Đurović je inače tokom rada na zakonima na silu pokušavao da progura određena nezakonita i besmislena zakonska rješenja. Zbog toga je u velikom rad na medijskim zakonima i potrajao ovako dugo.

Goran Đurović dobro zna da radna grupa nije završila svog posao i da je Direktorat za medije naprasno prekinuo rad na zakonima prije više od dva mjeseca bez ikakvog objašnjenja. Za sve navedeno postoji službena komunikacija koja je poznata Đuroviću.

Po svemu sudeći Goran Đurović pokušava da daleko od javnosti i grupe koja je radila na medijskim zakonima sam završi medijske zakone i prilagodi ih interesima medijskog i političkog centra kojima pripada i koje je predstavljao na radnoj grupi za ove zakone. Kao „predstavnik“ nevladinog sektora moramo priznati da je veoma čudno da Đurović zagovara ovako netransparentan rad Vlade.

Ranko Vujović

Izvršni sekretar

Medijski savjet za samoregulaciju