Unaprijediti Komunikacionu strategiju sa medijima

Na poziv Državne revizorske institucije (DRI) danas je održan sastanak članova Senata DRI sa g. Rankom Vujovićem, izvršnim direktorom Medijskog savjeta za samoregulaciju.

Tema sastanka je bila primjena i sprovođenje Komunikacione strategija Državne revizorske institucije i razmatranje niza aspekata vezanih za medijsku prezentaciju i sadržaja vezanih za rad vrhovne državne revizije Crne Gore.

Gospodin Vujović upoznao je članove Senata DRI sa principima funkcionisanja Medijskog savjeta za samoregulaciju i sa načinima primjene Etičkog kodeksa novinara, dok su članovi Senata DRI prezentovali aktivnosti na primjeni Komunikacione strategije DRI koja je izrađena uz  stručnu pomoć i podršku EU kroz realizaciju IPA Projekta „Razvoj i jačanje kapaciteta DRI i Revizorskog tijela“.

Ovom prilikom razmotreni su i pojedini slučajevi koji moguće predstavljaju rizike u pogledu profesionalnog izvještavanja o radu vrhovne državne revizije, ali je generalno ocijenjeno da postoji dobro uspostavljeni profesionalni odnos medijske zajednice i Državne revizorske institucije, koji treba dalje unapređivati u cilju potpunijeg izvještavanja crnogorskoj javnosti o nalazima i rezultatima rada DRI.