Na Fakultetu za političke nauke održana prezentacija Smjernica za razumjevanje i primjenu dužne novinarske pažnje

Osnovna profesionalna obaveza novinara u vezi sa svakom informacijom koju dobije, nezavisno od toga da li je izvor anoniman ili ne, obuhvata provjeru njenog porijekla, istinitosti i potpunosti. Mjera je određena izrazom „dužna novinarska pažnja”, pri čemu pažnja koja se očekuje od novinara raste srazmjerno značaju informacije koja se provjerava, odnosno šteti koju bi neistinita informacija mogla nekome da nanese. Ovo je poruka iz “Smernica za razumijevanje i implementaciju dužne novinarske pažnje” koje je pripremio Medijski savjet za samoregulaciju zajedno sa ombudsmanima Vijesti, Moniotra i Dana, a koje su predstavljene studentima novinarstva na Fakultetu za političke nauke.


Na predstavljanju dokumenta ukazano je da novinari često nastoje da informacije objave što prije, a naknadno da ispravljaju greške.


Sekretar Medijskog savjeta Ranko Vujović kazao je da poštovanje principa dužne novinarske pažnje oslobađa novinara i odgovornosti ukoliko objavi netačnu informaciju, ali pod uslovom da je prije toga učinio sve da je provjeri, a da pri tom nije uspio da utvrdi da je neistinita.

29122021 02
Ombudsmanka Vijesti i Monitora Paula Petričević kazala je da dužna novinarska pažnja balansira slobodu i odgovornost novinara. Ona je navela da se institut dužne novinarske pažnje ne navodi kao eksplicitna obaveza u mnogim kodeksima ali da se ona podrazumijeva, kao standard odgovornosti.


– Iako crnogorski kodeks ne pominje načelo dužne novinarske pažnje ono se podrazumijeva – navela je Petričević.
Ombudsman Dana Ilija Jovićević kazao je da neka etička pravila ostaju vječita i nikada se ne mijenjaju bez obzira na platforme. On je istakao da je etika neodvojiva od novinarstva, a “bez etičnog novinarstva nema ni profesionalnog novinarstva”.


-Suština novinarstva i medijske etike je da izvori novinari služe da se distancira u odnosu na ono o čemu piše. Novinar mora da bude nevidljiv i neutralan, da umjesto njega govore njegovi izvori i faktografija – naveo je Jovićević.