Savjeti za štampu i medije iz jugoistočne Evrope i Turske usvojili u Sarajevu Zajedničku deklaraciju za jačanje medijske etike u digitalnom ekosistemu

Deklaracija je rezultat dvodnevnih diskusija organizovanih u okviru projekta „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi – faza 2“ koji finansira Unesko EU  okupljajući u hibridnom formatu sva samoregulatorna tijela regiona – Vijeće za štampane i onlajn medije u BiH, Albanski savjet za medije, Savjet za štampu na Kosovu, Savjet za štampu u Srbiji, Medijski savjet za samoregulaciju u Crnoj Gori, Savjet za medijsku etiku u Sjevernoj Makedoniji i Savjet za štampu u Turskoj. 

07122021

 

 

Deklaracija, između ostalog. poziva medijske profesionalce da obezbjede dovoljnu obuku i svijest o novinarskim standardima, ali i da obezbjede vidljivost pridržavanja medija sistemima samoregulacije.
 
Tekst deklaracije je u nastavku

 

Regionalna deklaracija Savjeta za štampu u Jugoistočnoj Europi
Sarajevo, 17.11.2021


Mi predstavnici Savjeta za štampu i medije iz jugoistočne Europe i Turske,

Prepoznajući ulogu novinarstva u stvaranju i širenju informacija od javnog interesa, posebno u kriznim vremenima, i naglašavajući prevashodnu važnost da ona ostane slobodna bez ograničvanja ili iskrivljavanja;


Podsjećajući na ključnu ulogu koju medijska samoregulacija ima u podsticanju slobode medija kroz osiguravanje sprovođenja novinarskih etičkih standarda, pomažući da se smanji mogućnost državne intervencije u području slobode medija i radeći na smanjenju sudskih postupaka protiv medija;


Ističući važnost povjerenja javnosti u medije i izazove održavanja medijskog profesionalizma u okruženju u kojem se novi oblici medija neprestano razvijaju;


Podsjećajući na nastojanje savjeta za štampu i medije da prilagode svoje etičke kodekse novom ekosistemu digitalnih medija izradom posebnih smjernica novinarima o tome kako da rade u ovom okruženju;


Uznemireni teškom financijskom situacijom savjeta za štampu i medije koja predstavlja egzistencijalnu prijetnju po nezavisnost i održivost ovih tijela;


Osuđujući stalne prijetnje bezbjednosti novinara u regiji i uznemireni ponovnim pojavom političkih prijetnji nezavisnosti medija, kao što su zloupotreba državnih resursa, uključujući oglašavanje, naporima političara da ograniče slobodu medija, oduzimanjem akreditacija novinarima, snažnim napadima sa ciljem daljnje stigmatizacije i diskreditacija medija i targetiranjem medija zloupotrebom sudskih postupka;


Naglašavajući potencijalne prijetnje zbog pokušaja vlada da regulišu internet medije, posebno zbog potencijalnog uticaja na ulogu samoregulacije medija, a na taj način i na opstanak savjeta za štampu i medije;


Priznajući da nedostatak transparentnosti medijskog vlasništva može podsticati neprihvatljivu koncentraciju medijskog vlasništva i time ograničiti medijski pluralizam,
Imajući u vidu nove mogućnosti koje platforme društvenih medija nude novinarima za distribuciju sadržaja, ali također napominjući da platforme nijesu neutralne, već su preuzele aktivnu ulogu u izboru i uređivanju sadržaja, uključujući korišćenje algoritamskih sistema, u širenju sadržaja koji su proizveli mediji i drugi akteri;


Uznemireni rastućim brojem zlonamjernih aktera koji targetiraju i napadaju nezavisne medije na platformama društvenih medija kako bi smanjili ili spriječili njihovu distribuciju i uticaj na tim platformama;


Zabrinuti zbog sve većeg broja žalbi koje dobijaju savjeti za štampu i medije u vezi sa širenjem i promovisanjem potencijalno štetnog sadržaja na internetu, uključujući dezinformacije i govor mržnje;


Konstatujući raznolikost novih medijskih aktera na internetu koji obavljaju novinarski posao i važnost njihove saradnje u težnji za novinarstvom kao javnim dobrom;


Ističući hitnost obučavanja građana vještinama medijske i informatičke pismenosti kako bi im se omogućilo razumjevanje informatičkog okruženja koje se konstantno razvija, posebno da steknu sposobnost da razlikuju pouzdane od nepouzdanih informacija i time podrže profesionalno novinarstvo;


Stoga pozivamo medijske profesionalce u regionu da:
SE PRIDRŽAVAJU profesionalnih medijskih standarda i etičkih kodeksa koje su razvili savjeti za štampu i medije i drugi medijski akteri, da budu svjesni profesionalnih standarda i dovoljno obučeni za njihovu primjenu;
OBEZBJEDE vidljivost prihvatanja sistema medijske samoregulacije i na taj način pomognu građanima u razlikovanju medija posvećenih sistemu medijske samoregulacije od onih koji su van sistema i informišu ih o postojanju besplatnih žalbenih mehanizama kada postoji potencijalna povreda medijskih profesionalnih standarda;
OSIGURAJU transparentnost svog vlasništva i da podrže medijske i novinarske organizacije u njihovim naporima na poboljšavanju uslova za rad svih medijskih poslenika i na taj način doprinesu vraćanju povjerenja u medije;
DOPRINESU finansiranju savjeta za štampu i medije kako bi se osigurala nezavisnost medijske samoregulacije i njena održivost;
Zato pozivamo vlasti i institucije da:
PROMOVIŠU medijski pluralizam i zaštitite održivost novinarstva kroz podršku medijima koji su posvećeni poštovanju medijskih profesionalnih standarda ili prihvatanju medijske samoregulacije;
PROMOVIŠU medijsku i informatičku pismenost u formalnom i neformalnom obrazovanju;
OSIGURAJU da se predstavnici savjeta za štampu i medije konsultuju i angažuju u svim inicijativama koje se odnose na medijsku (samo)regulaciju bilo one u online ili ofline sferi;
SE UZDRŽE od neprimjerene regulacije digitalnog medijskog okruženja koje nije u skladu sa međunarodnim standardima koji se odnose na slobodu izražavanja;
Zato pozivamo internet platforme da:
SARAĐUJU sa medijskim samoregulatornim tijelima i organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou kako bi se sačuvale i poboljšala garancije za potpuno ostvarivanje prava na informisanje i slobodu izražavanja, kako online tako i ofline;
SARAĐUJU sa savjetima za štampu i medije kako bi se uspostavio dijalog i unaprijedile odgovarajuće aktivnosti na ublažavanju štetnog sadržaja na internetu uz davanje prioriteta informacijama od javnog interesa na internet platformama;
PRUŽE priliku medijima, članovima savjeta za štampu i medije za posebne žalbene mehanizme i omoguće slanje upita u vezi s uklanjanjem njihovog novinarskog sadržaja sa platformi društvenih mreža;
ODREDE posvećene lokalne predstavnike koji bi bili dostupni za komunikaciju sa savjetima za štampu i medije;
OSIGURAJU da se lokalni konteksti – posebno povezani s političkim aspektima i štetnim internet sadržajem – uzmu u obzir prilikom moderiranja sadržaja, bilo da je riječ o uklanjanju, smanjenju vidljivosti i povećanju vidljivosti novinarskog sadržaja na internetu, tako što će povećati broj moderatora, koji su adekvatno obučeni o osjetljivim lokalnim političkim, kulturnim, etničkim i socio-ekonomskim aspektima.