Saopštenje za javnost 25.03.2023.

Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osuđuje prijetnje upućene Centru za monitoring i istraživanje(CEMI). Smatramo da se radi o veoma opasnim namjerama, koje se dešavaju usred jednog od najznačajnijih izbornih procesa

Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osuđuje prijetnje upućene Centru za monitoring i istraživanje(CEMI). Smatramo da se radi o veoma opasnim namjerama, koje se dešavaju usred jednog od najznačajnijih izbornih procesa i koje imaju za cilj da obstruiraju fer i demokratski karakter izbora koji su u toku.

CEMI kao ugledna nevladina organizacija koja je je kroz višestruke izborne procese stekla renome nezavisnog i nepristrasnog posmatrača očigledno je zasmetala pojedincima sa nečasnim i nezakonitim namjerama.

Zastrašivanje organizacije koja nadgleda izborni proces i prati njegovu zakonitost nije baš često i upućuje na to da pošiljaoci ovih poruka očigledno pripremaju za drugi krug izbora neregularne i nezakonite akcije.
Prijetnje koje su upućene nadležni organi treba da shvate ozbiljno i upravo njih Medijski savjet poziva da preduzmu sve radnje kako bi se otkrilo ko stoji iza ovih opasnih namjera.

Ranko Vujović
Izvršni sekretar
Medijski savjet za samoregulaciju