Sastanak Upravnog odbora Medijskog savjeta za samoregulaciju

Upravni odbor Medijskog savjeta za samoregulaciju održao je 28 juna drugi ovogodišnji sastanak. Na sastanku je razmatran veliki broj tema iz tekućeg rada organizacije.

Posebna pažnja je poklonjena usvajanju novog Zakona o medijima i implementaciji istoga koja će uskoro da uslijedi. U tom kontekstu je posebno analizirano buduće finansiranje samoregulacije, kao i novi uslov iz tog zakona da mediji koji nijesu u nekom sistemi samoregulacije neće imati pristup Fondu za medijski pluralizam.

Izvršni sekretar organizacije Ranko Vujović je prisutne upoznao sa pripremama za dopune aktuelnog Kodkesa novinara. Rad na ovom dokumenu bi trebao uskoro da počne. Takođe je razmatrana saradnja sa Mrežom za etičko novinarstvo iz Londona i načini za unapređenje te saradnje.

Upravni odbor je detaljno informisan o realizovani aktivnostima u toku ove godine sa posebnim akcentom na tri publikacije koje je objavio Medijski savjet za samoregulaciju.

“Pravo na zaborav u crnogorskom medijskom prostoru” je autorski rad predstavnika samoregulatornih tijela, dok je MSS preveo i objavio UNECO-ove studije “Upravljanje Digitalnim platformama” i “Priručnik za nastavnike novinarstva - Izvještavanje o vještačkoj inteligenciji”.