Odluka po žalbi Ženske asocijacije protiv dnevne novine Pobjeda

Komisija za žalbe nije našla da je u tekstu „Radonjiću 56.000 eura da pomaže žrtvama nasilja” došlo do kršenja načela IV, VII i IX Kodeksa novinara…VIŠE