Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osuđuje poslednji napad i prjetnje koje su upućene novinarima Gradske TV. Ovo je samo jedan u nizu napada na ovu medijsku kuću i njene novinare. Očigledno je da se u društvu stvara ambijent kako se ovom mediju može prijetiti i kako se može napadati bez posledica.

Opširnije:

Iako dobro zna da radna grupa za izmjenu medijskih zakona nije završila svoj posao, Goran Đurović i Media centar već drugi put u poslednjih petnaest dana prave „pritisak“ na Vladu Crne Gore i pozivaju je da ove nezavršene zakonske tekstove usvoji i stavi na javnu raspravu. Naravno bez radne grupe koja je radila na njima.

Opširnije:

Medijski savjet za samoregulaciju izražava veliku zabrinutost zbog sve nepovojnijeg ambijenta za rad medija u Crnoj Gori. Neprestani napadi na medije od strane političara ne prestaju, a teško izboreni nivo slobode izražavanja se svakim danom urušava.

Opširnije:

Na danas održanom sastanku Upravnog odbora Medijskog savjeta za samoregulaciju razmatrano je više tema vezanih za rad i aktivnosti ovog tijela u protekloj i tekućoj godini. Izvršni sekretar Ranko Vujović je upoznao članove sa projektima koji su realizovani kao i sa onima koji su trenutno u toku.

Opširnije:

15 juna je sedam savjeta za štampu iz jugoistočne Evrope i Turske počelo desetodnevnu kampanju protiv dezinformacija na društvenim mrežama. Kampanja je usmjerena ka medijskoj zajednici, kao i ka široj javnosti, jer savjeti za štampu i medije iz regiona žele da se, udruženim naporima, bore protiv dezinfomacija i podsjete na važnost poštovanja novinarske etike, kao puta ka profesionalnom i pouzdanom izvještavanju.

Opširnije:

Još članaka …