Postupajući po žalbi zbog kršenja načela IV Kodeksa novinara u tekstu “Ugrožena vrsta” , objavljenog dana 15.09.2023 na portalu Analitika Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju, donosi sljedeće:

RJEŠENJE

Komisija za žalbe je saglasna u stavu da tekst pod nazivom “Ugrožena vrsta” ne može biti smatran slobodom izražavanja koji se štiti članom 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

Opširnije:

Odbacuje se žalba CGES-a zbog nepotpunosti. CGES ni poslije drugog zahtjeva nije dostavio Medijskom savjetu za samoregulaciju pojašnjenje žalbe koju je dostavio, niti je precizirao na šta se konkretno žali….OPŠIRNIJE

Predmetni tekstovi „CGES: Radimo u skladu sa zakonom, Pravilnik nije diskriminatorski” od 27.05.2022 i “CGES: Kuzman pokušao da uruši ugled Mijuškovića” od 17.06.2022 nijesu u potpunosti objavljeni u skladu sa Zakonom o medijima, na koji se poziva Kodeks novinara u načelu III, a koje se odnosi na objavljivanje ispravke i odgovora…OPŠIRNIJE

Još članaka …